Bij het analyseren van de bedrijfskundige vraagstukken wordt eerst de kern van het probleem vastgesteld en worden alle mogelijke oplossingen bekeken. Oplossingen kunnen liggen op organisatorisch vlak waarbij automatisering niet nodig is, maar kunnen ook resulteren in de aanschaf van standaard software of in de bouw van maatwerk software. Bij de ontwikkeling van maatwerk werken we volgens de scrum projectmanagement methodiek.

 

Misvattingen

Vaak wordt gedacht dat maatwerk duurder is dan standaard software. Dit is niet altijd het geval. Maatwerk bestaat tegenwoordig voor 95% uit standaard software. Er wordt gebruik gemaakt van component technologie (lego software bouwstenen) en frameworks. Een framework is een samenstelling van componenten sets die zodanig zijn samengesteld dat bijna alleen nog de bedrijfslogica erin gebracht hoeft te worden. Standaard software wordt tegenwoordig steeds flexibeler en biedt mogelijkheden tot het bouwen van maatwerk. Daarnaast wordt maatwerk software steeds meer standaard.

 

 

Voordelen maatwerk

 • U onderscheidt zich van anderen door het beter te doen
 • Maatwerk sluit geheel aan op uw processen
 • Het voorkomt onnodige invoer van data. Controle van data is afgestemd op uw artikelen, diensten en processen
 • Maatwerk heeft een verhoogd gebruikersgemak
 • Het biedt tijdwinst bij implementatie door betrokkenheid in een eerder stadium
 • Er is minder weerstand bij invoering in de organisatie omdat de software is afgestemd op het werk van de gebruiker
 • Maatwerk is flexibel bij veranderingen in de organisatie
 • U betaalt geen jaarlijkse onderhoudskosten à 18%, waardoor vermeden wordt dat het pakket iedere vijf jaar opnieuw betaald wordt.

 

Nadelen

 • Maatwerk vraagt vooraf meer denkwerk van uw organisatie
 • De doorlooptijd is gemiddeld langer dan bij standaard software
 • Er is een hogere kans op fouten in de software
 • Er is meer tijd nodig voor testen
 • U krijgt niet meer dan u vraagt