Eerst begrijpen

Wij vinden het belangrijk om eerst uw organisatie goed te leren kennen. Inzicht in de huidige situatie en de gewenste situatie is noodzakelijk. Aangezien wij de rollen van consultant, projectleider, architect programmeur, tester en implementator kunnen vervullen, is het voor ons essentieel dat wij uw probleem begrijpen en een helicopterview hebben. Dit voorkomt het goed bouwen van een verkeerde oplossing!

 

Voordenken

Een helder beeld scheppen van de oplossing die gerealiseerd moet worden is voor ons essentieel. Wij benutten de kennis en expertise van ons team door dagelijkse voorbesprekingen van het werk. Dit zorgt voor alertheid op probleemgebieden. Bovendien wordt menige valkuil voorkomen omdat 'blinde vlekken' van een individu direct zichtbaar worden.

 

Eenvoudig houden

De kunst van elk project is om zaken eenvoudig te houden. We realiseren niet meer dan nodig is en ronden een project het liefst in kleine stappen af. Zie onze projectaanpak

 

Focus houden

Onze projectaanpak is gericht op het houden van focus. Als teveel zaken parallel aangepakt worden, wordt de bestede tijd per onderdeel langer. Het terugverdienen van investeringen start hierdoor later want alleen afgeronde onderdelen leveren voordeel op.

 

Korte communicatielijnen

Wij houden van korte communicatielijnen. Met u, maar ook intern.

 

Openheid en transparantie

Wij bieden u openheid in onze organisatie. U heeft volledig inzage in uw projectdossier.

 

Procesbeheersing

Ook bij ons worden fouten gemaakt, maar wij leren hiervan. Dit leerproces bevat een intern verbeterproces, dat een vast onderdeel uitmaakt van ons werk.